Нова селекция

Нова селекция диви зайци пристигна в нашата ферма. Селекцията беше извършена в един от най-престижните институти по животновъдство в Европа. Очаква се първите 60 екземпляра да бъдат пуснати в природата през септември.
Нова селекция диви зайци пристигна в нашата ферма.

Подобни